คนดูไบ ทําอาชีพอะไร ถึงเป็นมหาเศรษฐีหรือประสบความสำเร็จได้ ?

คนดูไบ ทําอาชีพอะไร ถึงเป็นมหาเศรษฐีหรือประสบความสำเร็จได้

เมื่อพูดถึง คนดูไบ ทําอาชีพอะไร อาจมีคนที่นึกถึงเมืองที่เต็มไปด้วยมหาเศรษฐีและนักธุรกิจจากทั่วโลก แต่จริงๆ แล้ว Brand Inside จะมาช่วยเปิดเผยปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในดูไบประสบความสำเร็จได้อย่างสูง ดูไบเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นเมืองมั่งคั่งที่สุดในตะวันออกกลาง ตามรายงานของ NW Wealth แต่คนทั่วไปมักมองว่าดูไบรวยเพราะค้าน้ำมัน แต่จริงๆ แล้ว 

น้ำมันสร้างรายได้ให้กับดูไบเพียง 6-7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นจากรายได้ทั้งหมด ส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ คนดูไบ รายได้ส่วนสำคัญของดูไบยังมาจากเหล่าผู้ประกอบการ SME โดยหากพิจารณาจากสถิติของ Emirati Entrepreneurial Activity (TEA) จะพบว่า ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในทุกๆ 100 คน จะมีประมาณ 10 คนที่เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงพอสมควร

นอกจากนี้ ดูไบยังเป็นที่ตั้งของหลายบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก คนประเทศดูไบ ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ เมืองดูไบยังมีพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อธุรกิจที่สำคัญ เช่น ดูไบฟรีโซน ที่เป็นพื้นที่พัฒนาและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ ดูไบยังมีการลงทุนในสถานที่สำหรับการจัดงานแสดง

เตรียมตัวก่อนไปทำงานที่ ประเทศ ดูไบ

เตรียมตัวก่อนไปทำงานที่ ประเทศ ดูไบ

ดูไบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักและคุ้ยเคยเพราะมีตึกเบิร์จ ประเทศ ดูไบ หรือตึกเบิร์จคาลิฟา ที่เป็นที่รู้จักและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates, UAE) โดยมีคนไทยที่ไปที่นั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือแม้แต่การทำงานที่นั่น ดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าคนไทยรู้จักดูไบมากกว่ากรุงอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

แต่ในการเดินทางเข้าดูไบจำเป็นต้องดำเนินการขอวีซ่าก่อน ดังนั้นคุณจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางในการยื่นขอวีซ่า หากคุณต้องการเป็นวีซ่าเยี่ยมเยือน (Visit Visa) หรือวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) ก็คือคุณจะไปท่องเที่ยวตามระยะเวลาที่ระบุในวีซ่า และไม่สามารถไปทำงานได้ หากคุณได้รับวีซ่าเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวแล้วไปทำงานลับๆ อัลนาสเซอร์ ดูไบ คุณก็จะกระทำผิดกฎหมายของประเทศยูเออี และหากถูกจับติดคุกคุณอาจถูกขังไม่เกิน 3 เดือน และถูกปรับเงินที่สูงถึง 10,000 ดีแรห์มและถูกเนรเทศออกจากประเทศ (1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ = 9.0944 บาทไทย) 

แต่หากคุณต้องการไปทำงานที่ดูไบ คุณจะต้องขอวีซ่าทำงาน (Employment Visa) และเมื่อเดินทางไปถึงแล้ว คุณจะต้องเซ็นสัญญาที่กระทรวงแรงงานของยูเออี ก่อนจะเซ็นต์สัญญาต้องตรวจสอบอัตราเงินเดือนสัญญาให้ถูกต้องก่อน หลังจากทำงานในประเทศยูเออีสำเร็จแล้ว คุณจะต้องดำเนินการขอบัตรประจำตัวคนงานหรือ Labour Card ให้กับนายจ้างภายในระยะเวลา 60 วัน หากนายจ้างไม่ดำเนินการให้คุณ คุณจะต้องแจ้งกระทรวงแรงงานยูเออีเพื่อให้ทราบ เนื่องจากการทำงานโดยไม่มีบัตรประจำตัวคนงานจะถือว่าผิดกฎหมาย 

คุณจะต้องใช้บัตรประจำตัวคนงานนี้ตลอดเวลา โดยมีอายุการใช้งาน 3 ปี และจะต้องต่ออายุภายใน 60 วันหลังจากวันหมดอายุ การทำงานในประเทศยูเออีที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานของประเทศนี้อย่างดี ยกเว้นในภาคบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งจะมีเวลาทำงานเป็น 9 ชั่วโมงต่อวัน หากคุณทำงานเกินเวลาที่กำหนด คนดูไบ pantip คุณจะได้รับเงินค่าล่วงเวลา 25% ของเงินเดือน และหากคุณทำงานล่วงเวลาระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. คุณจะได้รับเงินค่าล่วงเวลา 50% ของเงินเดือนเฉลี่ยต่อวัน 

วันหยุดประจำสัปดาห์ของประเทศยูเออีคือวันศุกร์และวันเสาร์ ในทุกวันศุกร์จะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ หากนายจ้างให้คุณทำงานในวันศุกร์ นายจ้างจะต้องชดเชยวันหยุดให้คุณ 1 วัน และนายจ้างต้องจ่ายเงินตามชั่วโมงทำงานปกติและบวกค่าล่วงเวลาให้คุณอีก 50% ของเงินเดือน ในระยะเวลาทำงาน 1 ปี คุณจะมีวันหยุดตามวันหยุดของทางการท้องถิ่นจำนวน 10 วัน หากคุณทำงานครบ 1 ปีและไม่ลาออกจากงาน

การยุติสัญญาการทำงาน คนดูไบ ทําอาชีพอะไร

การยุติสัญญาการทำงาน คนดูไบ ทําอาชีพอะไร

สัญญาที่ไม่ระบุระยะเวลาเป็นสัญญาที่นายจ้างและลูกจ้างทำกัน เมื่อคู่สัญญาต้องการสิ้นสุดสัญญา ผู้ชาย ดูไบ คู่สัญญาจะต้องแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ฝ่ายที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจะต้องชดใช้กับอีกฝ่ายโดยการจ่ายเงินเดือน 1 เดือนให้กับฝ่ายตรงข้าม

นอกจากนี้ หากนายจ้างต้องการยกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดอายุ นายจ้างจะต้องชดใช้ลูกจ้างโดยการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยจะไม่เกินเงินเดือน 3 เดือน ซึ่งเป็นการรับผิดชอบทางการเงินที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ดูไบ พันทิป หากลูกจ้างต้องการลาออกก่อนสิ้นสุดสัญญา 

ลูกจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินกลับเอง และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างเท่ากับค่าตั๋วเครื่องบิน 1 เดือนครึ่ง (45 วัน) หากลูกจ้างไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว ลูกจ้างจะต้องทำงานให้นายจ้างโดยไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเวลา 45 วัน นอกจากนี้ 

หากลูกจ้างทำงานครบกำหนดเวลาตามสัญญาและไม่ต้องการต่อสัญญา นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยให้แก่ลูกจ้าง และต้องจ่ายเงินโบนัสที่เรียกว่าเงินรางวัลสิ้นสุดการทำงาน ผู้หญิง ดูไบ ซึ่งจำนวนเงินจะเท่ากับ 21 วันของเงินเดือนที่ลูกจ้างได้รับ

เหตุใดจึงควรมาเรียนและทำ งาน ดูไบ สถานที่ที่ดูดี

เหตุใดจึงควรมาเรียนและทำ งาน ดูไบ สถานที่ที่ดูดี

เมืองดูไบเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ งาน ดูไบ ที่มีรายได้มหาศาลจากการค้าน้ำมันและธุรกิจร้านค้าต่างๆ ทำให้เมืองดูไบมีการเจริญเติบโตอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถหางานพาร์ทไทม์ได้อย่างง่ายดาย 

นอกจากนี้ เมืองดูไบยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ผู้คนต้องการมาท่องเที่ยวและอยู่อาศัยในเมืองนี้อย่างมากมาย ในเมืองดูไบ ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาหลักที่ใช้สื่อสาร นับว่ามีประชากรต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองเกิน 80% ดังนั้น ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ ทำให้ผู้คนที่มาเยือนหรือทำงานในเมืองดูไบสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างสะดวกสบาย 

นอกจากนี้ การมีประชากรต่างชาติอาศัยอยู่มากในเมืองดูไบยังสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นสากลที่น่าสนใจอีกด้วย เมืองดูไบมีระดับความปลอดภัยที่สูงมาก เนื่องจากประเทศ UAE มีกฎหมายที่เข้มงวด ทำให้เมืองดูไบมีความปลอดภัยสูง ไม่ว่าจะเป็นในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล การดูแลสาธารณะ หรือการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คนท้องถิ่นในเมืองดูไบมีความเป็นมิตรและอัธยาศัยไมตรีต่อชาวต่างชาติที่มาอาศัยหรือท่องเที่ยวในเมืองดูไบ ทำให้ผู้คนรู้สึกอุ่นใจและปลออดภัย ในเมืองดูไบนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครันมากมาย 

โดยเฉพาะในเรื่องของคมนาคมขนส่งที่มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยระบบรถเมล์ปรับอากาศและรถไฟใต้ดินที่มีบริการทั่วถึง ทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่านักเรียนที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเลยทีเดียว หางาน ดูไบ นักเรียนสามารถขอวีซ่าได้โดยไม่ต้องยื่นหลักฐานการเงินและใช้เวลาในการพิจารณา

เพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ทำให้นักเรียนสามารถเดินทางเข้าเมืองดูไบและศึกษาต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การมีวีซ่านักเรียนยังช่วยให้นักศึกษาสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้โดยไม่จำกัดชั่วโมง และสามารถสร้างรายได้เสริมได้ตามต้องการ โดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 350 บาทต่อชั่วโมง และเฉลี่ยต่อเดือนจะมีรายได้ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ทำให้นักเรียนสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าใช้สำหรับการใช้ชีวิตในเมืองดูไบได้อย่างสบายๆ 

นอกจากนี้เมืองดูไบยังเป็นเมืองปลอดภาษีที่มีประสิทธิภาพ ไป ทํา งาน ดูไบ ถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานหรือเงินเดือนที่ได้รับก็ไม่ต้องเสียภาษี ทำให้เมืองดูไบเป็นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนและการทำธุรกิจ นอกจากนี้ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนในเมืองดูไบครบ 1 ปี นักเรียนสาย

ทำไมการทำงานที่ ร้าน ดูไบ ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นอาชีพของคุณ?

ทำไมการทำงานที่ ร้าน ดูไบ ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นอาชีพของคุณ

ร้าน ดูไบ การเริ่มต้นอาชีพของคุณในเวลาที่เหมาะสมและในสถานที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณบรรลุการเติบโตสูงสุดในอาชีพของคุณ ในปัจจุบันนี้ การสร้างผู้ประกอบการมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และสิ่งนี้สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเด็ก การสร้างผู้ประกอบการในวัยเด็กจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ ทางภาครัฐในประเทศไทย

ยังสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) น้ําหอม ดูไบ และสตาร์ทอัพอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีโอกาสสำหรับทุกคนที่มีความสามารถทางธุรกิจที่จะสร้างธุรกิจของตนเอง สื่อมวลชนก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ

ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีพื้นเพแบบไหนก็มีโอกาสสร้างธุรกิจของตัวเองได้ ทั้งหมดนี้จึงเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยน่าเรียนรู้และลองนำไปปรับใช้ตาม ทำไมไม่เลือกจุดหมายปลายทางที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในเวลาเพียงไม่กี่ปีและยังคงเฟื่องฟูต่อไป? ดูไบเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและเป็นที่รักของผู้คนจากทั่วโลก ดูไบค่าครองชีพ ดูไบกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติ ทุกปีเรื่อย ๆ มีผู้คนจากทั่วโลกเลือกเล่นการเริ่มต้นธุรกิจในดูใบ

คนดูไบ ทําอาชีพอะไร วิธีการปรับใช้ความรู้ที่ได้จากการดูไบในประเทศไทย

คนดูไบ ทําอาชีพอะไร วิธีการปรับใช้ความรู้ที่ได้จากการดูไบในประเทศไทย

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย คนดูไบ รวยทุกคนไหม ภาครัฐจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองในการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนทรัพยากรทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้ที่มีประวัติไม่ดีในอดีต ให้สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเริ่มต้นจากการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการให้กับเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ 

โดยให้นักเรียนและนักศึกษามีโอกาสลองทำธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพ ดูไบ ค่าครองชีพ และมีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้คนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจสามารถได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำได้อย่างสะดวกสบาย ในด้านของสื่อมวลชน สื่อมวลชนสามารถผลิตรายการที่สร้างแรงบันดาลใจและแนะนำวิธีการดำเนินธุรกิจที่ใช้ได้จริงออกมามากขึ้น 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีความรู้และความเข้าใจที่มากขึ้น เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง องค์กรทั่วไปยังสามารถนำหลักการ Intrapreneurship มาปรับใช้ให้กับพนักงาน คนดูไบ ชอบ อะไร เพื่อให้พนักงานมีความเป็นผู้ประกอบการในตัว หรือพร้อมที่จะคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับองค์กร โดยการจัดเวลาและพื้นที่ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับดูไบที่เป็นความจริง ส่วนใหญ่คนเข้าใจดูไบผิด มหาเศรษฐี ดูไบ

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับดูไบที่เป็นความจริง ส่วนใหญ่คนเข้าใจดูไบผิด มหาเศรษฐี ดูไบ
  1. เมืองดูไบเป็นเมืองหลวงที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักในวงกว้างของเศรษฐีทั่วโลก มหาเศรษฐี ดูไบ จริงๆแล้วมีเศรษฐีรวยที่มีมูลค่าสูงถึงพันล้านดอลลาร์อยู่ประมาณ 5,000 คน แต่เพียงแค่ 20 คนเท่านั้นที่เลือกที่จะอยู่ในเมืองดูไบ ซึ่งรวมถึงเศรษฐีที่อาจถูกพูดถึงว่า “”ขี้อาย”” ด้วย แต่ความจริงแล้ว มีเมืองหลวงอื่นๆที่เป็นที่อยู่ของคนรวยอีกมากมาย โดยอันดับที่สองคือเมืองปักกิ่งในประเทศจีน และอันดับที่สามคือนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกา
  2. แม้ว่าเมืองดูไบจะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองหลวงของเศรษฐี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความยากจนในเมืองนี้ หากดูจำนวนผู้อพยพที่มาอยู่ในเมืองดูไบ จะพบว่ามีคนจนอยู่ในเมืองนี้เช่นกัน 
  3. ดูไบ รวยเพราะอะไร รายได้ของคนงานที่ทำงานในเมืองนี้อยู่ในระดับประมาณ 6,500-8,000 บาทต่อเดือน และราคาแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือที่ถูกที่สุดในเมืองดูไบอยู่ที่เกือบ 1,000 บาท อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพในเมืองดูไบนั้นสูง และคนหลายคนต้องอาศัยอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในห้องเล็กๆ โดยจำนวนคนปกติที่อาศัยอยู่ในห้องเดียวกันจะประมาณ 5 คนต่อห้องเดียว
  4. เมืองดูไบยังเป็นที่ที่สมบูรณ์แบบในการเลี้ยงดูเด็กอีกด้วย หลายครอบครัวที่อพยพมาอยู่ที่เมืองดูไบจึงต้องทิ้งลูกไว้ที่ประเทศบ้านเกิด เนื่องจากไม่มีเงินค่าเล่าเรียนให้ลูก 
  5. ไม่มีแอลกอฮอล์ในดูไบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนมุสลิมที่มาเยือนดูไบ พฤติกรรม ชาว ดูไบ คุณสามารถสั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่จะต้องใช้บัตรพิเศษหรือวีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อทำการซื้อ แอลกอฮอล์สามารถหาได้ที่โรงแรมทั่วไป ไนต์คลับ และบาร์ โดยสถานที่เที่ยวกลางคืนมักจะอยู่ในโรงแรม และในดูไบนั้นมีสถานที่เหล่านี้มากกว่า 500 แห่ง!
  6. ไม่มีคนว่างงานในดูไบในดูไบนั้นไม่มีคนว่างงานเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาอาศัยอยู่ที่นี่โดยไม่มีวีซ่าทำงานจะถูกส่งกลับบ้านภายใน 30 วัน ในขณะเดียวกัน คนท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนงานได้ง่ายเพราะสามารถศึกษาระดับสูงขึ้นในมหาวิทยาลัยที่ต้องการทั่วโลกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะรับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้
  7. ดูไบเป็นเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นในดูไบ คนดูไบ ทําอาชีพอะไร สิ่งก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้แหล่งน้ำดื่มลดลง ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการก่อสร้าง ระบบจัดการของเสียไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน และจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถเรียกดูไบว่าเป็นเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้”